Soteria_logo

Geniet van 50% subsidies in het beveiligen van uw bedrijf.

Het consortium Zerobit – Grant Thornton – Soteria Cybersecurity is geselecteerd als dienstverlener voor de VLAIO cybersecurity verbetertrajecten.

Dit betekent dat Vlaamse KMO’s van 50% subsidie kunnen genieten bij het optimaliseren van hun cybersecurity. Hiervoor stellen wij 3 pakketformules en 2 uitbreidingsformules ter beschikking.

Ondernemingen die niet aan de kmo-definitie voldoen, maar onder de NIS2 richtlijn vallen, kunnen beroep doen op 35% subsidie bij deze trajecten.

We bieden als onafhankelijke experts cybersecurity trajecten aan op maat van uw bedrijf.

 Bijkomende informatie vindt u op de site van Vlaio.

 

START

Een diepgaande cybersecurity analyse van het bedrijf en opmaak van een gedetailleerd actieplan

€9.000,- eBTW
€4.500,- te betalen door de KMO

MEDIUM

Een diepgaande cybersecurity analyse van uw bedrijf, opmaak van een gedetailleerd actieplan, gecombineerd met technische begeleiding en implementatie rond de meest opmerkelijke tekorten

€18.000,- eBTW
€9.000,- te betalen door de KMO

PLUS

Een diepgaande cybersecurity analyse van uw bedrijf, opmaak van een gedetailleerd actieplan, gecombineerd met uitgebreide technische begeleiding en implementatie

€30.000,- eBTW
€15.000,- te betalen door de KMO

UITBREIDING #1

Uitvoeren van een Red Team oefening waarbij een externe partij de rol van een kwaadwillige hacker aanneemt om de beveiliging van een organisatie grondig te testen.

.€14.000,- eBTW
€7.000,- te betalen door de KMO

UITBREIDING #2

Een extra budget dat gebruikt kan worden voor verdere begeleiding

€9.000,- eBTW
€4.500,- te betalen door de KMO

“De dienstverlening wordt uitgevoerd binnen de ruimere CS-beleidsagenda van de Vlaamse overheid. VLAIO heeft hiertoe dienstverleners aangesteld die kmo’s individueel begeleiden om hun CS-maturiteit te verhogen. Dit aanbod bevat minstens een pakket START, MEDIUM of PLUS, eventueel aansluitend aangevuld met een uitbreidingspakket indien gebruik gemaakt wordt van MEDIUM of PLUS. Een kmo kan over een periode van vier jaar slechts eenmaal ondersteuning krijgen voor een cybersecurity-verbetertraject.

VLAIO betaalt in dit kader 50% van de kosten rechtstreeks aan de dienstverlener.

De maximale doorlooptijd van een traject bedraagt 12 maanden voor een MEDIUM of PLUS-pakket. Voor een START-pakket geldt een doorlooptijd van maximum 6 maanden.

De dienstverlener zal in dit kader een aantal gegevens aan VLAIO bezorgen: identificatie van de kmo (ondernemingsnummer, hoofdactiviteit), verklaringen op eer, goedgekeurde offerte, inhoudelijke rapportage conform de richtlijnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen.

VLAIO zal deze gegevens gebruiken om de voortgang en resultaten van de dienstverlening te bewaken en te evalueren met het oog op de monitoring en eventuele bijsturing van het CS-beleid van de Vlaamse overheid. Agentschap Innoveren & Ondernemen zal geen individuele rapporteringen openbaar maken en enkel op basis van geaggregeerde informatie communiceren over deze dienstverlening.

Indien nodig kan VLAIO ter controle bij zowel de dienstverlener als de onderneming steekproefsgewijs meer info opvragen van de geleverde diensten.

Meer info over het privacybeleid van VLAIO vind je op https://www.vlaio.be/nl/privacybeleid

Secured By miniOrange